GIP opent 1 januari 2024 haar deuren

Gepubliceerd op: 01/01/2024

Op 28 december 2023 heeft Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de stichting Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) aangewezen als erkende geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Deelnemers van pensioenfondsen kunnen vanaf 1 januari 2024 terecht bij de nieuwe instantie. De nieuwe organisatie neemt een eigen positie in naast Kifid, dat pensioenklachten gaat behandelen gericht tegen pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s).

Minister Schouten: ‘Meer dan zes miljoen Nederlanders bouwen pensioen op bij een pensioenfonds. Ook genieten bijna vier miljoen mensen van een pensioen. Er kan wel eens een verschil van mening ontstaan tussen een deelnemer en een pensioenfonds. Daarom is er met de Wet toekomst pensioenen een gespecialiseerde buitengerechtelijke onafhankelijke geschilbeslechting gekomen. Dit maakt het indienen van een pensioengeschil laagdrempelig voor de deelnemer, zodat deze snel duidelijkheid krijgt.’

Werkwijze van Geschilleninstantie pensioenfondsen

Deelnemers kunnen bij GIP terecht met een geschil als ze er samen met hun pensioenfonds niet uitkomen. GIP is hiermee een alternatief voor de gang naar de rechter. Het is belangrijk dat deelnemers eerst de interne klachtenprocedure bij hun fonds doorlopen. Dit voorkomt een onoverzichtelijk proces. GIP zelf zet in eerste instantie altijd in op bemiddeling. Alleen als bemiddeling niet lukt of een deelnemer niet voor bemiddeling openstaat, wordt er gekozen voor beslechting. Bemiddeling wordt gedaan door de reeds bestaande Ombudsman Pensioenen. Jeroen Steenvoorden, de huidige ombudsman, komt over van de SER en wordt onderdeel van de geschilleninstantie. Binnen GIP voert hij zijn functie onafhankelijk uit. Dit geldt ook de leden van de geschillencommissie die binnen GIP zorgen voor beslechting als bemiddeling niet tot een resultaat leidt.

Deskundig & onafhankelijk

Hans van der Vlist, voorzitter GIP: ‘GIP beschikt over gespecialiseerde deskundigheid en een solide organisatiestructuur. Deelnemers en pensioenfondsen zijn hierdoor gegarandeerd van een snelle en professionele behandeling. Bemiddeling en beslechting zijn voor een indiener gratis en bespaart zowel de indiener als het pensioenfonds een gang naar de rechter. Uiteraard zoekt GIP wel de samenwerking met de rechtspraak. Het is belangrijk dat jurisprudentie uniform is en actief met elkaar gedeeld wordt.’

Bindende en niet-bindend uitspraken

De geschillencommissie van GIP kan zowel een bindende als een niet-bindende uitspraak doen. Een deelnemer die een geschil indient bij GIP bepaalt zelf vooraf zijn keuze hierin. Aan beslechting gaat in de meeste gevallen een traject van bemiddeling vooraf.