Onze organisatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze organisatie.

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er bij GIP gebeurt.
De drie bestuurders hebben daarbij eigen bestuurlijke aandachtsgebieden.

Dit zijn de leden van het bestuur
Profielfoto Hans van der Vlist (voorzitter)

Hans van der Vlist (voorzitter)

Hans was in zijn werkcarrière onder meer lid van de Raad voor de rechtspraak, directeur-generaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid en secretaris-generaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Profielfoto Erik van den Emster

Erik van den Emster

Erik was in zijn werkcarrière onder meer vicepresident van de Rechtbank Rotterdam en van de Rechtbank Breda. Van 2008 tot 2013 was hij Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Profielfoto Gitte van Haaren-Isbouts

Gitte van Haaren-Isbouts

Gitte is Chief Executive Officer bij ABN AMRO Hypotheken. Eerder werkte ze onder meer als Chief Compliance Officer bij de Rabobank.

Raad van Advies

De Raad van Advies is een adviesorgaan dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over de procedurele en materiële kwaliteitseisen die aan GIP worden gesteld. Zo adviseert de Raad van Advies over:

 • de vereiste rechtswaarborgen
 • de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de instantie
 • de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de geschillencommissie
Dit zijn de leden van de Raad van Advies

Op dit moment worden de leden voor de Raad van Advies nog geworven

De Ombudsman Pensioenen

Als uw geschil door GIP in behandeling wordt genomen en u instemt met bemiddeling, dan gaat het geschil naar de Ombudsman Pensioenen. Binnen GIP voert de Ombudsman Pensioenen zijn functie onpartijdig en onafhankelijk uit.

Lees meer over de werkwijze van de ombudsman

Dit is de Ombudsman Pensioenen
Profielfoto Jeroen Steenvoorden

Jeroen Steenvoorden

Voor hij ombudsman werd, werkte Jeroen vijftien jaar als directeur voor het pensioenfonds voor medisch specialisten. Daarvoor was hij o.a. vijf jaar directeur van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

De geschillencommissie

Wanneer bemiddeling niet succesvol is geweest of wanneer u niet voor bemiddeling kiest, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Lees meer over de werkwijze van de geschillencommissie

Dit zijn de leden van de Geschillencommissie

De heer mr. A.G. (Albert) van Marwijk Kooy (voorzitter)

Overige relevante functies

 • Docent en onderzoeker pensioenrecht Universiteit Leiden
 • Voorzitter Commissie van beroep PFZW tot 22 januari 2024
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag
 • Voormalig Partner Van Doorne

De heer mr. W. Wille

Overige relevante functies

 • Advocaat
 • (Bestuurs)lid Vereniging voor Pensioenrecht
 • Lid Adviescommissie Pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten
 • Lid Vereniging van Pensioenspecialisten

De heer mr. W.P.M. Thijssen

Overige relevante functies

 • Advocaat
 • VU Expertisecentrum Pensioenrecht (docent leergang CPL/CPC)
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken en vaste annotator Pensioen Jurisprudentie

Mevrouw mr. B.M.M. van der Goes

Overige relevante functies

 • Director Retirement & Pensions PwC
 • Docent VU law academy

De heer R.H. van Os

Overige relevante functies

 • Pensioenexpert (adviseur / consultant)
 • Medevoorzitter werkgroep Modernisering Pensioenen kring van pensioenspecialisten
 • Actuaris AG

De heer mr. E.P. van Unen

Overige relevante functies

 • (oud) rechter

Mevrouw mr. A.W. Cramer

Overige relevante functies

 • Advocaat

Mevrouw mr. H.M.J. van den Hurk

Overige relevante functies

 • Advocaat
 • Plaatsvervangend raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De heer mr. J.F. Haentjens BPLA

Overige relevante functies

 • Pensioenjurist
 • Compliance Officer
 • Ervaring met klachtafhandeling

De heer mr. drs. R.P.J. ter Haseborg CPL

Overige relevante functies

 • Advocaat
 • Certified Pension Lawyer
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
 • Lid Vereniging van Pensioenjuristen

De heer Mr. dr. G.J.P. (Gijs) Molkenboer

Overige relevante functies

 • Advocaat
 • Docent privaatrecht UvA
 • Lid redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Lid Redactieraad Financieel Juridische Reeks
 • Docent Beroepsopleiding Advocaten

De heer F.P. Bruinings

Overige relevante functies

 • Expert op gebied van relatiemanagement binnen het pensioendomein
 • Pensioenadviseur

Mevrouw mr. drs. S. Zandvoort

Overige relevante functies

 • Advocaat pensioen- en arbeidsrecht
 • (oud) Griffier Rechtbank Gelderland

Mevrouw F.C.J. Briedé

Overige relevante functies

 • Ervaren toezichthouder binnen pensioensector
 • Ruime beleids- en managementervaring binnen het pensioendomein

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt geschillen waarover de geschillencommissie een bindende uitspraak heeft gedaan en waartegen de indiener of het pensioenfonds in beroep gaat. De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden.

Dit zijn de leden van de Commissie van Beroep

Op dit moment worden de leden voor de Commissie van Beroep nog geworven

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een klein aantal mensen dat onder meer zorgt voor de communicatie met u, de pensioenfondsen en andere belanghebbenden.

Vereenvoudigd organogram

Organisatiestructuur GIP (Geschilleninstantie Pensioenfondsen)