Stap 2: Beoordelen

Nadat we uw geschil ontvangen hebben, gaan we kijken of we het in behandeling kunnen nemen. Onder stap 1 heeft u kunnen zien dat GIP niet alle soorten geschillen behandelt.

Binnen drie weken ontvangt u van ons antwoord. Als het binnen drie weken niet lukt om te beoordelen of we uw geschil wel of niet kunnen behandelen, dan informeren we u hierover.

Wordt het geschil niet in behandeling genomen? Dan vertellen we u uiteraard waarom dat zo is. Ook kunt u hier bezwaar tegen maken.

Wordt het geschil wel in behandeling genomen? Dan stellen we voor om via bemiddeling naar een oplossing te gaan zoeken. U leest hier meer over in stap 3. Staat u echt niet open voor bemiddeling? Dan kan stap 3 op uw verzoek worden overgeslagen en wordt er direct gekozen voor beslechting. U leest hier meer over in stap 4.

Communicatie met GIP na het beoordelen

Als uw geschil in behandeling wordt genomen, krijgt u een persoonlijke dossierbehandelaar toegewezen. Dit is uw aanspreekpunt binnen GIP. Ook informeert deze collega u over de voortgang van uw geschil.

Persoonlijke mijn-omgeving

Vanwege privacy redenen communiceren we zo min mogelijk per e-mail. Maar er kan wel een persoonlijke mijn-omgeving voor u gemaakt worden. In deze mijn-omgeving kunt u veilig en eenvoudig informatie uploaden. Ook kunt u hier de behandeling van uw geschil volgen. Als u een persoonlijke mijn-omgeving wil, geef dan bij het indienen van uw geschil aan dat u digitaal met GIP wil communiceren.

Geschilproces stap 2: Beoordelen

Het eerste contactmoment na het beoordelen

Uw dossierbehandelaar neemt contact met u op om na te gaan of u openstaat voor bemiddeling. Het doel is om dan zo duidelijk mogelijk te krijgen waar uw geschil precies over gaat en welke oplossing u zou willen.

Of dien direct uw geschil in:

Geschil indienen