Uitspraken

Vanaf 1 januari 2024 doet de geschillencommissie uitspraken. Alle bindende uitspraken worden hier gepubliceerd. De namen van de mensen die het geschil hebben ingediend, worden daarbij niet vermeld.

Er zijn (nog) geen uitspraken gedaan.