Over GIP

Wij zijn GIP. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt bij ons terecht als u een probleem heeft met uw pensioenfonds waar u samen niet uitkomt. GIP probeert in dit soort gevallen te helpen. Samen naar een oplossing, dat is ons doel.

Onze visie als geschilleninstantie 

Als u een conflict heeft met uw pensioenfonds kan een onafhankelijke geschilleninstantie uitkomst bieden. GIP zet daarbij in op bemiddeling. Lukt bemiddeling niet? Of staat u niet open voor bemiddeling? Dan is beslechting ook mogelijk. 

Onafhankelijk en onpartijdig

De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als een officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn bij ons aangesloten. We doen ons werk onpartijdig en onafhankelijk.

GIP is een ADR-instantie. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Een andere term hiervoor is buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het doel van ADR-instanties zoals GIP is om op een laagdrempelige manier geschillen op te lossen. Het gaat om geschiloplossing buiten de rechter om.