Stap 3: Bemiddelen

Wij, als GIP, gaan proberen om via bemiddeling uw geschil op te lossen. Dit bemiddelen doet de Ombudsman Pensioenen. De ombudsman voert zijn functie onafhankelijk en onpartijdig uit. Hij kijkt naar beide kanten van het verhaal en zoekt van daaruit naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Dit kunt u verwachten tijdens de bemiddeling met GIP:

  • U krijgt een vast contactpersoon binnen GIP.
  • Er kan gevraagd worden om extra informatie. Deze informatie kunt u veilig en eenvoudig uploaden in uw persoonlijk mijn-omgeving. Opsturen per post mag ook.
  • De Ombudsman Pensioenen kan u uitnodigen voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek gaat de ombudsman met u en met het pensioenfonds in gesprek. Hieruit volgen een aantal vragen. Vragen die langskomen zijn bijvoorbeeld: hoe ziet u de situatie en wat is voor u belangrijk. Ook wordt aan beide partijen gevraagd om op elkaars standpunten te reageren, want dit kan belangrijke inzichten opleveren voor een latere oplossing.
  • Bij bemiddeling kan de ombudsman een voorstel aan u en het pensioenfonds doen om tot een oplossing te komen. Er wordt dan gevraagd of u akkoord gaat met dit voorstel.
  • Komt er geen oplossing waarin iedereen zich kan vinden? Dan kan het geschil alsnog worden voorgelegd aan de geschillencommissie of aan de rechter voor beslechting.
Geschilproces stap 3: Bemiddeling

Over bemiddeling

Samen naar een oplossing. Dat is het motto bij bemiddeling. Vaak blijkt dat een niet-juridische oplossing net zo goed een oplossing is en zijn beide partijen tevreden met de uitkomst. Ook kan een niet-juridische oplossing soms meer opleveren dan wanneer het tot een uitspraak zou komen.

Voorbeelden van bemiddeling

Of dien direct uw geschil in:

Geschil indienen