De Ombudsman Pensioenen

Als uw geschil door GIP in behandeling wordt genomen en u instemt met bemiddeling, gaat uw geschil naar de Ombudsman Pensioenen. Jeroen Steenvoorden is sinds 2021 de ombudsman.

Bij bemiddeling onderzoekt de ombudsman Pensioenen of er een oplossing kan worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen vinden. Samen naar een oplossing, dat is het motto. Tijdens de bemiddeling kan de ombudsman een voorstel doen om tot een oplossing te komen. Beide partijen hebben de keuze om wel of niet akkoord te gaan met dit voorstel. Als het geschil niet door bemiddeling wordt opgelost, kan het geschil alsnog worden voorgelegd aan de geschillencommissie. De geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak.

Werkwijze Ombudsman Pensioenen

Als de ombudsman van beide partijen de benodigde informatie ontvangen heeft, start de bemiddeling. Hoe de bemiddeling precies verloopt, verschilt per geschil. De ombudsman kan bijvoorbeeld onderzoeken wie er juridisch gelijk heeft. Maar er wordt ook gekeken of de persoon die het geschil heeft niet onterecht tussen wal en schip is gekomen. Wellicht heeft u juridisch geen gelijk, maar is de uitkomst wel erg onrechtvaardig. Tijdens de bemiddeling beoordeelt de ombudsman de communicatie van het pensioenfonds en kan het fonds gevraagd worden om het gekozen standpunt opnieuw te bekijken. Als het nodig is, kan de ombudsman een externe deskundige om advies vragen. Wanneer dat gebeurt, mogen beide partijen op dit advies reageren.


Als u een geschil heeft dat bemiddeld wordt, kan u gevraagd worden om:

  • Extra informatie te delen met de Ombudsman Pensioenen
  • Te reageren op het standpunt van het pensioenfonds
  • Aan te schuiven voor een bemiddelingsgesprek


Aan het einde van de bemiddeling probeert de ombudsman een voorstel te doen om te komen tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u uw geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie of aan de rechter.

Goed om te weten: de ombudsman vindt het belangrijk dat pensioenfondsen leren van de geschillen die voorbijkomen. Met enige regelmaat deelt hij daarom zijn ervaringen en indrukken. Hier kunnen ook aanbevelingen uit voortkomen.

 

 

 

Bemiddelingsgesprek