Veelgestelde vragen

Indienen van geschil

Neem telefonisch contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Nee. Voor bemiddeling en beslechting brengt GIP geen kosten in rekening.

Wij adviseren altijd eerst bemiddeling, maar de keuze is aan u.

GIP is toegankelijk en werkt persoonlijk. Ook betaalt u geen kosten.

We streven ernaar om geschillen altijd binnen twaalf maanden af te handelen. Via bemiddeling lukt dit vaak aanzienlijk sneller.

Nee. Bij het indienen is dit nog niet nodig. Dit wordt telefonisch met u besproken.

Ja, dat kan. Bij het indienen van het geschil wordt deze mogelijkheid geboden.

U kunt uw geschil in het Nederlands en Engels indienen. De procedure verloopt altijd in het Nederlands.

Ja, dat kan altijd.

Via het bezwaarformulier op onze website.

Bemiddeling

Ja, deze zijn met het oog op de archiefwet overgedragen.

Bij bemiddeling wordt er gezocht naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Nee. De dossierbehandelaar is niet uw belangenbehartiger of advocaat.

De Ombudsman kijkt naar alle informatie die u en het pensioenfonds hebben opgestuurd. Daarnaast houdt hij rekening met alle geldende regels. Dat zijn wetten, reglementen, voorwaarden, gedragscodes en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.

Ja, het is belangrijk dat u zelf aanwezig bent. U kunt iemand meenemen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld een deskundige of een tolk.

Ja, dat kan.

Ja, dat kan.

Beslechten

Alleen voor een marginale toetsing.

De geschillencommissie kijkt naar alle informatie die u en het pensioenfonds hebben opgestuurd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met alle geldende regels. Dat zijn wetten, reglementen, voorwaarden, gedragscodes en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.

De geschillencommissie kan verschillende beslissingen nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld concluderen dat het geschil (toch) niet tot de bevoegdheid van GIP behoort, of beslissen ​dat de vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, of beslissen dat de vordering wordt afgewezen, of beslissen dat het pensioenfonds iets moet doen of nalaten, of beslissen dat het pensioenfonds een redelijke schade moet vergoeden.

Nee. Of de uitspraak bindend is, bepaalt u (de indiener) vooraf zelf.

Nee. Deze keuze heeft u (de indiener) alleen.

Ja, dit kan bij de Commissie van Beroep. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U vindt deze in het reglement.

Ja, dit kan bij de Commissie van Beroep. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U vindt deze in het reglement.

Ja, dat kan altijd.

Tijdens de mondelinge behandeling kunt u persoonlijk vertellen wat u van de zaak vindt. Dit geldt ook voor het pensioenfonds. De geschillencommissie kent uw dossier al goed. U hoeft dus niet alles opnieuw uit te leggen, maar kunt wel extra toelichting geven.

Dit doet de voorzitter van de geschillencommissie.

Mijn omgeving

Ja, dit klopt. Vobesoft is onze softwareleverancier.

U ontvangt de gegevens hiervoor automatisch als uw geschil in behandeling wordt genomen.

Op de inlogpagina kunt u uw wachtwoord resetten.

Dit kan in de mijn-omgeving onder het kopje 'Mijn gegevens.'

Dit gaat via de uploadfunctie in de mijn-omgeving.

Klachten en handhaving

Via het klachtenformulier op onze website.

Meld dit altijd bij GIP. Wij verzoeken het pensioenfonds zich alsnog aan de uitspraak te houden. Als het probleem aanhoudt, kan GIP dit melden aan De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

Overige vragen

Helaas niet. Zie hier wat u wel kunt doen.

Ja, dit verzoek kunt u doorgeven via de contactpagina.

Op de website van GIP. De naam van de persoon die het geschil indient, wordt daarbij niet vermeld.

Ja.

U vindt onze gegevens op de contactpagina.

De website van GIP is getest op de volgende browsers met bijhorende versie:

  • Google Chrome (119.0.6045.123)
  • Safari (16.5)
  • Firefox (113.0.2)
  • Microsoft Edge (119.0.2151.58)