Geschillenproces

Een geschil dat niet wordt opgelost kan een vervelend en machteloos gevoel geven. Een onafhankelijke geschilleninstantie kan dan uitkomst bieden. Het is een makkelijk alternatief voor een rechter. GIP zet daarbij in op bemiddeling. Alleen als bemiddeling niet lukt of u niet voor bemiddeling openstaat, wordt er gekozen voor beslechting.​

Geschillenproces

Werkwijze

Het geschillenproces binnen GIP bestaat uit een aantal stappen. Hieronder kunt u per stap zien want u kunt verwachten. Ook leest u meer over de rol van de Ombudsman Pensioenen en de geschillencommissie.
De informatie liever in een pdf? Bekijk dan onze folder.

Folder werkwijze GIP

Het proces

Over welke stap wilt u meer informatie?

We proberen bij stap 3 al tot een oplossing te komen met u en het pensioenfonds.