Stap 1: Indienen

Voor we ingaan op het indienen van een geschil, nemen we drie vragen door die belangrijk zijn. Deze vragen komt u ook tegen als u een geschil indient.

Geschilproces stap 1: Indienen

Het geschil indienen

Als u van mening bent dat uw geschil door ons behandeld kan worden, dient u het geschil in. Bij voorkeur doet u dit via onze website. Dit werkt snel, veilig en eenvoudig. Per post kan ook. Bij het indienen van het geschil hebben wij een kopie nodig van uw klacht aan het pensioenfonds en een kopie van het definitieve antwoord van het fonds op uw klacht.

Of dien direct uw geschil in:

Geschil indienen