Pensioenschade voor arbeidsongeschikten met een tijdelijk contract is niet uitlegbaar

Bekijk alle artikelen

Gepubliceerd op: 13/04/2023

De Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, reikt vandaag zijn jaarverslag over 2022 uit aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, en aan de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

De Ombudsman Pensioenen doet in zijn verslag drie aanbevelingen aan de pensioensector:

  • Dek het uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid af
  • Zorg voor goede datakwaliteit en voorkom zo klachten
  • Bied een coulancebetaling aan bij communicatiemissers

Tussen wal en schip bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek wordt en vervolgens een WIA-uitkering ontvangt loopt zijn/haar pensioenopbouw meestal door. Dit voorkomt dat de pensioenuitkeringen plotseling veel lager worden als hij overlijdt of met pensioen gaat. Kortom, een mooi sociaal vangnet. Dit gaat meestal goed, maar niet altijd. Een aantal pensioenfondsen vraagt voor deze dekking namelijk een dubbele toets. Zij toetsen niet alleen of de werknemer op de eerste dag van ziekmelding deelnemer was maar eisen ook dat de zieke werknemer nog steeds deelnemer is als hij/zij twee jaar later in de WIA komt. Bij deze pensioenfondsen vallen werknemers buiten de boot die een tijdelijk contract hadden omdat dit contract meestal niet verlengd wordt als de deelnemer ziek is. Deze problematiek speelt ook als iemand ziek wordt in de proeftijd of de werkgever failliet gaat nadat de werknemer ziek is geworden. Deelnemers leiden hierdoor forse pensioenschade. Deze arbeidsongeschikten hebben ook zelf geen enkele mogelijkheid meer om de schade te beperken of te herstellen. Zij vallen echt tussen wal en schip. De pensioensector heeft vanaf 2014 een convenant afgesproken om dit zogenoemde ‘uitlooprisico’ te dekken. Alleen het moment van ziek worden is bepalend. Alleen is dit convenant voor pensioenfondsen niet verplicht en in een beperkt aantal gevallen hebben de sociale partners besloten dit niet op te volgen.

De Ombudsman Pensioenen roept op om het convenant wel te volgen en coulant om te gaan met bestaande gevallen. Werknemers bij de betreffende pensioenfondsen realiseren zich niet dat ze dit risico lopen en deze pensioenfondsen communiceren dit ook volstrekt onvoldoende.

Goede datakwaliteit voorkomt klachten

Een belangrijke oorzaak van communicatiefouten is dat informatie niet goed is verwerkt in de pensioenadministratie. Denk bijvoorbeeld aan het niet goed verwerken van een scheiding. Hierdoor gaan er ook zaken fout in de jaarlijkse UPO’s, de pensioenplanner en in de telefonische voorlichting als een deelnemer belt. Vaak blijkt de pensioenuitvoerder de informatie elders wel te hebben en wordt de fout pas ontdekt bij de toekenning van het pensioen als alles nog een keer gecontroleerd wordt door de pensioenuitvoerder. Wanneer de deelnemer er dan pas achter komt dat hij/zij een lager pensioen heeft leidt dit tot teleurstelling. Veelal heeft de deelnemer in het kader van zijn pensioenplanning dan ook geen enkel handelingsperspectief meer. Als hij/zij dit eerder had geweten had hij/zij nog kunnen kiezen voor extra sparen, bijverzekeren of later met pensioen gaan. Het nu opschonen van de administratie voorkomt communicatiefouten en is ook van belang voor het invaren van pensioenen in het nieuwe stelsel.

Coulancebetaling bij communicatiemissers

De ombudsman ontvangt regelmatig klachten over situaties waarin de pensioenuitvoerder een te hoog of beter pensioen heeft gecommuniceerd dan waar klager recht op heeft op basis van het pensioenreglement. Soms gaat het om een eenmalige fout, maar vaak ook om een langere periode en om onjuiste informatie via meerdere communicatie-uitingen.

Pensioenuitvoerders vinden op basis van de gangbare rechterlijke uitspraken dat zij deze uitkeringen kunnen aanpassen en zo weer in lijn kunnen brengen met het reglement. Alleen wisten de deelnemers niet dat de communicatie niet correct was. Zij zijn dus ernstig geschaad in hun verwachtingen en hebben in hun financiële en of pensioenplanning rekening gehouden met het eerder gecommuniceerde hogere bedrag.

De pensioenuitvoerder biedt meestal wel excuses aan voor de gemaakte fout maar de deelnemer blijft met lege handen achter. Voor de getroffen deelnemers voelt dit als erg onrechtvaardig. Dit is slecht voor het vertrouwen in het betreffende pensioenfonds maar ook voor de pensioensector als geheel. Onlangs heeft de Ombudsman Pensioenen over dit onderwerp twee adviezen gepubliceerd nadat pensioenfonds ABP weigerde een coulancebetaling te doen ondanks diverse communicatiemissers van dit fonds.

Jeroen Steenvoorden: “Hoewel ik ook vind dat een deelnemer moet krijgen waar hij recht op heeft op grond van het reglement, ben ik wel van mening dat bij langdurige en ernstige communicatiefouten een coulancebetaling (financieel gebaar) op zijn plaats is. Hierdoor neemt de pensioenuitvoerder verantwoordelijkheid en erkent ze de klagers. Ik adviseer pensioenfondsen dan ook om hiervoor een coulancebeleid te ontwikkelen.”