Aan de slag met klachten

Bekijk alle artikelen

Gepubliceerd op: 14/06/2022

Sinds november 2021 is Jeroen Steenvoorden de Ombudsman Pensioenen. De aandacht voor klachtenprocedures is bij de wetgever, de AFM en de Pensioenfederatie de laatste maanden sterk toegenomen.

Pensioenfondsen zullen dit jaar dan ook flink aan de slag moeten om hun klachtenmanagement te ‘updaten’ met het oog op de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit vraagt extra inspanningen én pensioenfondsen kunnen van klachten leren. Vooral door meer deelnemersgericht te acteren. Dit draagt bij aan het vertrouwen.

U leest er meer over in het artikel hieronder. Dit artikel is verschenen in Pensioen Bestuur & Management nr. 3, 2022 Invloed en controle.