Lid Geschillencommissie

Algemeen

Om ons werk optimaal uit te kunnen voeren, zijn we opzoek naar ervaren leden voor onze geschillencommissie. Leden die met hun (pensioen) juridische kennis en ervaring bijdragen aan het waarmaken van onze kernwaarden:

  • persoonlijk & toegankelijk
  • deskundig & betrouwbaar
  • onafhankelijk & onpartijdig

Over de geschillencommissie

Wanneer bemiddeling niet succesvol is geweest of wanneer een deelnemer niet voor bemiddeling kiest, dan kan de deelnemer zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft een voorzitter. Deze voorzitter wijst per geschil een commissievoorzitter aan en twee commissieleden. Dit drietal vormt de geschillencommissie voor het betreffende geschil.

Is het geschil eenvoudig van aard? Dan kan de voorzitter beslissen om de geschillencommissie slechts uit één lid te laten bestaan. De leden van de geschillencommissie beschikken over expertise op pensioengebied. Afhankelijk van de zaak wordt gezocht naar de juiste samenstelling. Zo kan naast juridische expertise ook actuariële en financieel/economische expertise van belang zijn.

Invulling van de rol

Als lid van de geschillencommissie draag je zorg voor een toegankelijke, laagdrempelige en kwalitatief adequate geschilbeslechting. Daarbij ben je onbevoordeeld en stel je je ook als zodanig op. Je bent in staat om bij de beoordeling van geschillen zowel naar het perspectief van de deelnemer te kijken als naar het perspectief van het pensioenfonds. Er moet tenslotte sprake zijn van een gelijkwaardig speelveld. Samen met de andere commissieleden ben je instaat om tot een eensluidende uitspraak te komen. Deze uitspraak kan zowel bindend en als niet-bindend zijn. De keuze hiertussen wordt door de deelnemer gemaakt bij het indienen van zijn geschil.

Competenties & relevante werkervaring

  • (oud) lid van de rechterlijke macht of kennis, ervaring, affiniteit met geschilbeslechting op pensioengebied of ruime (wetenschappelijke) kennis van pensioenrecht dan wel de actuariële en/of financieel/economische aspecten van pensioen;
  • Meerjarige werkervaring op pensioengebied;
  • Kennis van privaatrecht en burgerlijk procesrecht;
  • In staat zijn om geschillen volledig onafhankelijk en onpartijdig te beoordelen en dit tijdens de mondelinge behandeling te etaleren;
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Oog voor de menselijke maat in relatie tot de juridische beoordeling van geschillen;
  • Voortvarend, nauwkeurig, toegankelijk, doortastend en besluitvaardig.

Verwachte tijdbesteding en onafhankelijkheid

Als lid van de geschillencommissie ben je niet bij GIP in dienst. Commissieleden zijn rechtspositioneel onafhankelijk. Het betreft een nevenfunctie. De tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal zaken dat je behandelt. In de startfase word je mogelijk ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan het inrichten van de geschillencommissie.

Vergoeding

De leden van de geschillencommissie ontvangen een vergoeding per zaak.

Enthousiast geworden?

Je kan via onze site solliciteren. Per mail kan ook. Stuur je CV en motivatiebrief naar   david.versluis@gipcontact.nl. Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met David Versluis 06-13963676.

Goed om te weten
De geschilleninstantie is nieuw voor de pensioenfondsensector. Wij verwachten dat er met veel interesse gekeken zal worden naar de werking van de geschilleninstantie. In het bijzonder naar geschillen die te maken hebben met de invoering van de Wet toekomst pensioenen.

Direct solliciteren?

Voornaam(Vereist)
Achternaam(Vereist)
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.