Even voorstellen: Lea van der Haven

Welke functie vervul je binnen GIP?

‘Ik werk als secretaris. Ik beoordeel ingediende geschillen om deze vervolgens in behandeling te nemen. Wanneer het nodig is, neem ik contact op met de indiener om meer informatie te vragen en het dossier compleet te maken. Bij dat gesprek komt ook aan de orde of de indiener openstaat voor bemiddeling.  Als het geschil in behandeling wordt genomen, neem ik contact op met het betrokken pensioenfonds. We bespreken dan hoe het pensioenfonds tegen het geschil aankijkt.  Naast beoordelen van ingediende geschillen bereid ik de bemiddeling voor en ben ik aanwezig bij een eventueel bemiddelingsgesprek. Wanneer er voor beslechting wordt gekozen, bereid ik het dossier voor en ondersteun ik de geschilbeslechters.’

Wat maakt je werk leuk?

‘Het leuke vind ik de dynamiek. Ik heb veel contact met zowel indieners als pensioenfondsen. Mijn kennis van de  verschillende regelingen neemt daardoor enorm to (opent in een nieuwe tab)e. Soms vergt een geschil ook veel (juridisch) uitzoekwerk, dat maakt dit werk ook uitdagend.’

Wat is je eerste indruk van GIP?

‘Mijn eerste indruk is dat GIP een professionele organisatie is. Natuurlijk zijn we tegen enkele opstartproblemen aangelopen, maar mijn collega’s en ik pakken de binnenkomende geschillen vanaf onze start snel en zorgvuldig op.’

Wat heb je hiervoor gedaan?

‘Ik heb als beleidsmedewerker gewerkt bij een groot pensioenfonds. Hierdoor ben ik goed thuis in de pensioenmaterie en in de pensioenwereld. Pensioen is én blijft een boeiend onderwerp dat altijd in ontwikkeling is. Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen gaan we een interessante tijd tegemoet.’

Hoe zouden je collega’s je beschrijven?

‘Ik denk dat zij mij beschrijven als een verbinder. Ik stel mij professioneel op, maar vind daarbij  de menselijke factor ook van groot belang. Samenwerken, onderling vertrouwen en humor zijn voor mij belangrijk.’

Wat doe je het liefst als je niet aan het werk bent?

‘Mijn grootste hobby is mooie reizen maken. Maar ik houd ook van muziek, musea- en theaterbezoek en ik speel zelf dwarsfluit. Verder vind je mij tweemaal per week in de sportschool. In mijn schaarse vrije tijd pas ik graag op mijn kleinkinderen.’