Kost het indienen van een geschil geld?

Bekijk alle veelgestelde vragen

Nee. Voor bemiddeling en beslechting brengt GIP geen kosten in rekening.