Hoe komt de Ombudsman Pensioenen tot een oordeel?

Bekijk alle veelgestelde vragen

De Ombudsman kijkt naar alle informatie die u en het pensioenfonds hebben opgestuurd. Daarnaast houdt hij rekening met alle geldende regels. Dat zijn wetten, reglementen, voorwaarden, gedragscodes en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.