Hoe komt de geschillencommissie tot een oordeel?

Bekijk alle veelgestelde vragen

De geschillencommissie kijkt naar alle informatie die u en het pensioenfonds hebben opgestuurd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met alle geldende regels. Dat zijn wetten, reglementen, voorwaarden, gedragscodes en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.